Svenskarna och internet 2013

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

1. Stabilitet i användningen och ökande mobilitet

Den totala användningen av internet fortsätter att öka och även spridningen som legat stilla under de senaste åren ökar något. Men de stora förändringarna gäller den ökande användningen av mobilt internet både i form av smartmobiler och surfplattor.

Med undantag av detta har användningen av internet i det stora hela stabiliserats. Förändringarna jämfört med de närmast föregående åren är små. Spridningen har stannat av och spridningskurvan har planat ut. Andelen internetanvändare har legat på ungefär samma nivå de senaste åren, även om det är något fler som blivit dagliga användare. Tiden som svenska folket lägger ned på sin användning av internet i hemmet och på arbetet är ungefär densamma som förra året. Internet har på många sätt funnit sin plats i hemmet och på arbetet och ingår som en rutin i det dagliga livet på ett lika självklart sätt som radion, televisionen och morgontidningen. Internet har ”domesticerats”.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Den mobila boomen

Diagram 1.1. Tillgång till dator, internet och bredband 1995-2013 i befolkningen över 18 år. Visa som tabell Ladda ner

Tillgång till dator, internet och bredband

Diagram 1.2 Tillgång till dator, internet och bredband 2008 - 2013 i befolkningen över 18 år. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 1.3. Andel av befolkningen (18+ år) som använder internet i hemmet, någon gång och dagligen Visa som tabell Ladda ner

Diagram 1.4. Andel av olika åldersgrupper som dagligen använder internet i hemmet Visa som tabell Ladda ner

Förändring av den dagliga användningen av internet i olika åldrar 2009–2013

Permalänk

Diagram 1.5. Andel av olika åldersgrupper som använder internet hemma minst någon gång och dagligen Visa som tabell Ladda ner

Hur mycket använder man internet i olika åldrar 2013?

Permalänk

Diagram 1.8. Genomsnittlig tid (tim/vecka) för internet i hemmet, på arbetet, i skolan, mobilt och på andra platser beräknat på alla internetanvändare. Visa som tabell Ladda ner

Stora förändringar under ytan

Under denna stabila yta sker dock förändringar. Genom mobilt internet kan internet användas utanför hemmet och arbetsplatsen. Under vardagens pauser, i soffan och vid matbordet liksom på bussen och tunnelbanan finns internet tillgängligt. Det är något som särskilt de unga har upptäckt. Det innebär att det är fler som kopplar upp sig till internet när de är på väg och befinner sig på andra platser, samtidigt som det sker små minskningar i användningen i hemmet och på arbetet.

65% av befolkningen använder en smartmobil och 31% en surfplatta. Mer om detta i kapitel två.

Permalänk

Diagram 1.6. Genomsnittlig tid (tim/vecka) som internetanvändarna (12+ år) ägnar sig åt internet hemma. Visa som tabell Ladda ner

Hur lång tid ägnar man sig åt internet i hemmet?

Permalänk

Diagram 1.7. Genomsnittlig tid (tim/vecka) som arbetande, studenter (12+ år) och pensionärer ägnar åt internet på olika platser. Visa som tabell Ladda ner

Hur lång tid ägnar man sig åt internet i hemmet, i skolan, på arbetet och på andra platser?

Permalänk

Diagram 1.9. Andel av befolkningen som kopplar upp sig till internet via en smartmobil Visa som tabell Ladda ner

Hur många använder en smartmobil?

Permalänk

Diagram 1.10. Andel av befolkningen som har tillgång till en surfplatta. Visa som tabell Ladda ner

Hur många har tillgång till en surfplatta?

Permalänk

Diagram 1.11. Andel av internetanvändarna (12+ år) som kan koppla upp sig till internet via olika utrustning. Visa som tabell Ladda ner

Hur kopplar man upp sig?

Allt fler har skaffat sig mobil utrustning i form av smarta telefoner och surfplattor. Har då denna utrustning ersatt de traditionella datorerna? Nej, så gott som alla med mobil utrustning kan också koppla upp sig via stationär eller bärbar dator. Endast 0,7 procent av internetanvändarna har endast mobil utrustning att koppla upp sig med. Nästan alla med mobil utrustning har sålunda också tillgång till en dator.

95 procent av internetanvändarna har bredbandsuppkoppling. Här dominerar fortfarande ADSL framför fiber och kabel-tv. Under senare år har också allt fler (23%) skaffat sig mobilt bredband (3G). Hälften av dem har nu enbart ett mobilt bredband medan övriga har både traditionellt och mobilt bredband.

Den vanligaste orsaken till att man ännu inte har tillgång till bredband är att det inte finns tillgång till ett sådant där man bor. Att det är för dyrt, att man inte är intresserad eller att man redan har tillgång till ett mobilt bredband är andra orsaker. Kring dessa uppskattningar om vilket bredband man är uppkopplad till finns en viss osäkerhet eftersom en del inte vet på vilket sätt de är uppkopplade. Några använder också internet fast de inte har tillgång till det i hemmet.

90 procent av internetanvändarna i åldrarna upp till 55 år har ett trådlöst nätverk hemma, vilket gör att de smarta mobilerna även kan använda wifi.

Permalänk

Diagram 1.12. Andel av internetanvändarna (12+ år) som använder internet i hemmet under olika lång tid per vecka Visa som tabell Ladda ner

Stora skillnader i hur mycket tid man använder internet

Hur mycket tid man är på internet varierar mycket mellan olika internetanvändare. En del är där en timme i veckan medan andra kan spendera fyrtio till femtio timmar uppkopplade till internet. Genomsnittstiden i hemmet ligger på elva timmar i veckan vilket motsvarar drygt en och en halv timme om dagen.

En stor del användare är dock inte så frekventa i sina internetbesök. 16 procent är där mindre än 2 timmar i veckan, ungefär en kvart om dagen. Och ytterligare 23 procent 3–6 timmar i veckan. Det innebär att 40 procent av användarna använder internet mindre än en timma om dagen. Å andra sidan finns en extremgrupp på 6 procent som tillbringar en arbetsvecka, 40 timmar, eller mer på nätet. Till detta kommer de internet-aktiviteter som sker utanför hemmet.

Permalänk

Diagram 1.13. Andel av de som inte använder internet i olika åldersgrupper Visa som tabell Ladda ner

Hur många använder inte internet?

De som inte använder internet återfinns huvudsakligen bland de äldsta och de yngsta. De yngsta kan inte själva, av naturliga skäl, bestämma över sin situation och de äldre är till stor del ointresserade. Utgår vi från dem som säger sig ha tillgång till internet i hemmet utgör de nu 89 procent av befolkningen över 18 år, utan övre åldersgräns. Det är en liten ökning (1%) från föregående år. En del av dem som har tillgång använder dock inte internet och en del använder internet mycket sällan, mer sällan än någon gång i månaden. Räknar vi samman dem som inte använder internet i hemmet eller mer sällan än någon gång i månaden utgör de 14,2 procent av befolkningen, vilket motsvarar 1,1 miljoner personer. Jämför vi med tidigare år kan vi se att antalet som står utanför har minskat med 100 000 personer under det senaste året. År från år minskar antalet, men minskningen går allt långsammare.

Permalänk

Diagram 1.14. Skälen varför icke-användarna inte använder internet Visa som tabell Ladda ner

Varför använder man inte internet?

Den främsta orsaken till att man inte använder internet är att man inte är intresserad. Andelen som säger detta, av dem som inte använder internet, har blivit större med åren. Därmed är också potentialen för nya användare mindre. 20 procent är dock intresserade och skulle vilja använda internet. De återfinns framför allt bland de som tidigare någon gång använt internet.

Permalänk