Svenskarna och internet 2013

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Nordiska länder internettätast i världen

När det gäller spridningen av internet i befolkningen har den kommit längst i de nordiska länderna. Länderna är små och homogena, tekniskt avancerade med god ekonomi och mindre klasskillnader än i många andra länder. Internetutvecklingen startade ungefär samtidigt i de flesta länder men har planat ut på olika nivåer. I en del länder redan vid 70 procent, andra vid 80 procent och några vid 90 procent. USA som länge hade högst andel internetanvändare har halkat efter och även i tekniskt mycket avancerade länder som Japan och Sydkorea står en betydande del av befolkningen utanför.

Permalänk

Diagram 10.1. Andel av befolkningen 16–74 år som använder internet enligt de olika ländernas officiella statistik. Källa: ITU (2013). Visa som tabell Ladda ner

Bredbandsutbyggnaden

Regeringens ambition är att Sverige skall vara bäst i världen på att ta tillvara internets möjligheter. 2009 lade man fram en bredbandstrategi med målet att 90 procent av alla hushåll och företag skall ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. År 2015 bör det vara 40%.

Men det är fler som vill vara bäst i världen. I England sa regeringen i december 2010 att man skulle vara först med att ha det bästa supersnabba bredbandsnätet i Europa 2015. Senare insåg man svårigheterna att jämföra sig med de små nordiska länderna, och målet ändrades till att England skulle vara bäst av de fem stora europeiska länderna – England, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.

Ofcom, den oberoende myndigheten för reglering och konkurrens inom den brittiska kommunikationssektorn, har gjort en undersökning för att se hur England ligger till i konkurrensen med andra länder. Man bearbetade data från bland annat Eurostat och ”the digital agenda scoreboard 2012”. Ofcom (2013). The European Broadband Scoreboard.

Utifrån den rapporten, som gäller förhållanden i slutet av 2012, ligger Sverige bra till i de flesta bredbandsjämförelser med de 27 andra europeiska länderna. Men man skall då inte glömma bort att man i bland annat Sydkorea och Japan har kommit betydligt längre än i Europa.

Permalänk

Utvecklingen av mobilt internet i USA liknar mycket den svenska

Spridningen av internet i Sverige har som visades i diagram 10.1 nått längre än i USA men när det gäller mobilt internet är skillnaderna små. En majoritet av amerikanerna över 18 år (56%) liksom av svenskarna (62%) använder en smartmobil och i USA liksom i Sverige finns det idag fler smarta mobiler än vanliga mobiler (Pew 2013a).

En tredjedel av svenskarna (31%) liksom av amerikanerna (34%) har tillgång till en surfplatta, och nästan hälften av dem i åldern 35–45 år. Bland den fjärdedel i befolkningen med högst inkomster har en majoritet tillgång till en surfplatta (Pew 2013b). Det gäller både i Sverige och i USA. En skillnad finns när det gäller pensionärerna. I USA är andelen surfplatteägare bland de äldre nästan dubbelt så stor som i Sverige, 18% respektive 11%.

En annan skillnad är att läsningen av e-böcker och tillgången till läsplattor utvecklats betydligt snabbare i USA. 26 procent av befolkningen där har till exempel tillgång till en läsplatta av typ Kindle, Sony eller Letto, medan motsvarande siffra för Sverige ligger på omkring 1 procent. I Sverige läser de flesta e-böcker på sin dator. 11 procent läser e-böcker någon gång jämfört med 23 procent i USA (Pew 2013c).

Permalänk

Diagram 10.2. De högst rankade länderna i ITU:s Network Readiness Index 2013. Visa som tabell Ladda ner

På tredje plats i Network readiness index

Förra året placerades Sverige på första plats i World Economic Forums ”Network readiness index” som avser att mäta hur väl ett land är anpassat för att utnyttja fördelarna med IT för att främja arbete och företagande. Sverige ligger även långt fram 2013 men har halkat ner på tredje plats efter Finland och Singapore (The Global Information Technology Report 2013, World Economic Forum). Indexet bygger på 54 indikatorer och omfattar 142 länder.

Permalänk