Svenskarna och internet 2013

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

3. Vanligaste aktiviteterna, populära platser och nya vänner

Diagram 3.1. Andel av internetanvändarna (12+ år) som någon gång eller dagligen själv gör olika saker på internet. Visa som tabell Ladda ner

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Håller mobilt internet på att ersätta datorn?

Diagram 3.2. Andel av internetanvändarna (12+ år) som någon gång eller dagligen tar del av olika medier på internet. Visa som tabell Ladda ner

Populärast på internet

E-post, sociala nätverk, nyheter, tidningar, spel, musik och video tillsammans med möjligheterna att söka fakta och kolla upp tidtabeller och adresser, dominerar användningen av internet.

Under det senaste året har aktiviteten ökat inom några områden. Fler besöker sociala nätverk och uppdaterar sin status. Det är fler som söker efter fakta och kollar upp tidtabeller, tv-tablåer och adresser. Det är också fler som spelar och lägger upp digitala foton. Denna ökade aktivitet på internet kan vi tillskriva den ökande användningen av de smarta mobilerna, eftersom det är den typen av aktiviteter som dominerar användningen av de smarta mobilerna.

Permalänk

Diagram 3.5. Andel av internetanvändarna (12+ år) i olika åldrar som på olika sätt är aktiva och producerar inlägg på internet Visa som tabell Ladda ner

Många är aktiva på internet

De flesta som besöker sociala nätverk, intressegemenskaper eller diskussionsforum är där för att läsa och ta del av vad som händer. Men många är aktiva även om de inte själva skriver på en blogg eller twittrar. Det vanligaste är att kommentera vad andra har publicerat. Hälften av alla internetanvändare (52%) gör det ibland och som mest de yngsta 12–25 år (74 och 82%). Nästan lika vanligt är det med statusuppdateringar (46%). Många (32%) gör också inlägg och kommentarer på olika diskussionsforum även om det inte är lika vanligt.

Populära platser på internet är Facebook med sitt sociala nätverk (45% dagligen, 66% någon gång), Youtube med sina videoklipp (17% dagligen, 78% någon gång), musiktjänster med strömmande musik (26% dagligen, 62% någon gång) och Blocket med sina annonser för att köpa och sälja (7% dagligen, 80% någon gång). Störst andel av befolkningen besöker Blocket, vilket beror på att människor i alla åldrar söker sig dit, även pensionärerna. Facebook och musiktjänsterna intresserar i första hand den yngre delen av befolkningen. Youtube gör detsamma men intresserar även en majoritet av de medelålders.

Blocket är visserligen populärt i alla åldrar men ingår inte i den dagliga användningen. Till Blocket går de flesta någon gång ibland medan Facebook, Youtube och musiktjänsterna ingår i de dagliga besöken för de unga.

Permalänk

Diagram 3.3. Andel av internetanvändarna (12+ år) som någon gång eller dagligen söker efter olika slags information Visa som tabell Ladda ner

Diagram 3.4. Andel av de med smarta mobiler (12+ år) som någon gång eller dagligen utför olika aktiviteter på internet i sin mobil Visa som tabell Ladda ner

Diagram 3.7. Andelen i befolkningen som någon gång om året fildelar Visa som tabell Ladda ner

Fildelningen på samma nivå som tidigare år

Allt sedan 2008 har fildelningen legat på ungefär samma nivå, vilket innebär att omkring 20 procent av befolkningen någon gång använder fildelartjänster för att dela och ladda ner till exempel musik, film, spel och dataprogram. Det gäller i år liksom tidigare år. Samtidigt har Spotify och andra tjänster som erbjuder strömmande musik och film blivit mycket populära och musikindustrin tycker sig se en ljusnande framtid med allt mer av digitala tjänster. (Svd 2013).

Permalänk

Diagram 3.6. Andel av internetanvändarna (12+ år) som någon gång besöker populära platserna på internet. Visa som tabell Ladda ner

Diagram 3.8. Andel av internetanvändarna som någon gång köper och betalar för varor och tjänster via internet. Visa som tabell Ladda ner

E-handeln ökar något

Andelen i befolkningen som någon gång köpt och betalat för varor och tjänster via internet steg med ett tiotal procentenheter för varje år fram till 2007. Sedan dess har den årliga ökningen avtagit och är idag någon procentenhet per år.

Permalänk

Diagram 3.9. Andel av internetanvändarna som säger sig vara ”mycket” eller ”ganska mycket” oroad för kreditkortsbedrägerier Visa som tabell Ladda ner

Oron för kreditkortsbedrägerier avtar

I takt med att allt fler handlar och betalar över internet har också oron över säkerheten i betalningssystemet minskat. För tio år sedan var många (58%) skeptiska till att betala med kreditkort över internet. Idag har den siffran minskat till 19 procent. Det är framför allt äldre som oroar sig för kreditkortsbedrägerier.

Permalänk

Inget genombrott för sms-betalning

Andelen som betalar med sin mobil har inte ökat under året. Idag är det 24 procent som anger att de någon gång betalt via sms. Det är samma andel som förra året uppgav att de använt betal-sms.

Permalänk

Diagram 3.10. Andel befolkningen som säger att de har en e-legitimation Visa som tabell Ladda ner

Andel med e-legitimation ökar inte

En e-legitimation har inte alla haft tillgång till. Halva befolkningen har varit utan medan de andra, framför allt de med hög utbildning och bra inkomst har haft en. Situationen har inte förändrats under de senaste åren.

Permalänk

Diagram 3.11. Andel av internetanvändarna som fått nya vänner via internet och sedan träffat dem utanför internet. Visa som tabell Ladda ner

Många har fått nya vänner via internet

Internet har för många blivit ett sätt att skapa nya kontakter med människor de aldrig annars skulle träffat. Drygt en tredjedel (36%) av alla internetanvändare har fått nya vänner via internet. Det gäller i alla åldersgrupper men oftast i åldrarna 12 till 35 år där hälften har fått nya vänner. I åldern 16 till 25 år är siffran högst med 59 procent.

De allra flesta (70%) har sedan också träffat några av dessa nya vänner utanför internet. I genomsnitt är det fem nya vänner man träffat på detta sätt. En tredjedel har träffat fler än tio. Vanligast förekommande är detta i åldern 26 till 45 år.

Permalänk

Diagram 3.12. Den genomsnittliga andelen internationella, nationella och lokala sidor som man besöker på internet i olika åldersgrupper. De intervjuade har själva fått fördela 100 procent mellan de tre innehållskategorierna. Visa som tabell Ladda ner

Lokalt, nationellt eller internationellt innehåll?

Internet har gjort innehåll producerat över hela världen tillgängligt med hjälp av en knapptryckning. I de flesta länder, särskilt i de stora, är internetanvändningen inriktad mot det egna landet och det egna språket. Hur är det i ett litet land som Sverige? Är det i första hand svenska sidor man söker upp på nätet eller riktar sig intresset också mot sidor utanför Sverige?

Ja, det svenska dominerar. Hälften (54%) av webbsidorna man besöker är nationella sidor. En fjärdedel (24%) är internationella sidor och en femtedel (22%) är lokala sidor med ett innehåll från den plats där man bor och arbetar.

Skillnaderna mellan olika åldersgrupper är stora. Mest internationellt inriktade är de unga (12–35 år). Ju äldre man blir desto mindre internationella inslag och mer av det nationella och lokala. I alla åldersgrupper dominerar det nationella.

Permalänk