Svenskarna och internet 2013

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

4. Håller mobilt internet på att ersätta datorn?

Datorn med sin fasta uppkoppling, direkt eller via ett nätverk, var länge synonym med internet. Internet via mobilen, genom en smartmobil eller en surfplatta, har ändrat på detta. I princip var man än befinner sig finns nu internet tillgängligt. I vilken mån har detta förändrat internetanvändningen? Har mobiler och surfplattor börjat ersätta de traditionella datorerna? Två av tre (68%) har tillgång till internet i mobilen.

Ser vi endast till innehavet av utrustning har det mobila internet inte ersatt datorn. Så gott som alla med en smartmobil har också en dator, och nästan alla med en surfplatta har både en dator och en mobil (Diagram 4.1).

Diagram 4.1. Andel av internetanvändarna (12+ år) som har dator, smartmobil och surfplatta eller olika kombinationer av dessa. Visa som tabell Ladda ner

Datorn är fortfarande den fasta punkten även om nyinköpen ofta riktar sig mot utrustning för mobilt internet. Hur är det då med användningen? Håller det mer lättanvända och alltid tillgängliga internet via mobilen på att ta över? Går det ökade mobila användandet ut över användningen av datorn? I åldersgrupperna från 12 till 45 år är det mellan 70 och 90 procent som dagligen använder sitt internet via mobilen. Surfplattan används inte lika frekvent. Knappt hälften (45%) är dagliga användare.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Kommunikation och sociala nätverk

Diagram 4.2. Andel av de med både dator och smartmobil som läser sin e-post på olika sätt (12+ år) Visa som tabell Ladda ner

Skriva och läsa e-post

Låt oss se på några enskilda internetaktiviteter som att läsa och skriva e-post, spela spel, läsa tidning, se på tv etcetera. Vi börjar med e-posten och de som har tillgång till både dator och mobil. 70 procent (13% + 41% + 16%) använder både dator och mobil för att läsa sin e-post men det är få (4%) som endast läser sin e-post via mobilen. Däremot är det fler, 21 procent, som endast använder datorn för e-posten trots att de har en smartmobil.

Kanske är förhållandet annorlunda om vi begränsar oss till de mycket aktiva mobilanvändarna som använder sin smarta mobil flera gånger om dagen? Ja, i någon mån eftersom andelen som endast använder datorn för att läsa sin e-post minskar från 21 till 8 procent och de som använder både dator och mobil ökar från 70 till 80 procent. Däremot ökar andelen som endast läser sin e-post från mobilen från fyra till sju procent. Det är således mycket ovanligt att mobilen konkurrerar ut datorn även för en aktivitet som är så lätt att utföra med mobilen. Det är snarare så att mobilen kompletterar datorn. Detta gäller både för daglig läsning av e-posten och för mer sporadisk läsning.

Att läsa sin e-post på mobilen är förhållandevis enkelt. Något mer krävande är att skriva sina e-postmeddelanden på mobilen. Påverkar det samspelet mellan dator och mobil? Ja, det är betydligt vanligare att bara använda datorn när man skriver även om man har en mobil. 52 procent använder endast eller huvudsakligen datorn för att skriva jämfört med 35 procent vid läsandet. 40 procent av dem som dagligen använder sin mobil använder också datorn huvudsakligen för att skriva. Lika många använder datorn och mobilen ungefär lika ofta. Andelen som endast använder mobilen för att skriva ökar däremot mycket lite även när vi bara ser på dem som använder internet i mobilen flera gånger om dagen. Mobilen ersätter inte datorn utan när mobilanvändandet blir mer och mer frekvent är det samanvändandet som ökar.

Diagram 4.3. Andel av de som läser sin e-post på olika sätt (12+ år) av de med både dator och smartmobil, och som använder sin mobil flera gånger om dagen. Visa som tabell Ladda ner

Diagram 4.4 Andel av de med både dator och mobil som skriver sin e-post på olika sätt (12+ år). Visa som tabell Ladda ner

Diagram 4.5 Andel av de med både dator och mobil som använder sin mobil flera gånger om dagen, som skriver e-post på olika sätt. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 4.6. Andel av de med både dator och smartmobil som använder internet i sin mobil flera gånger om dagen, som spelar på olika sätt (12+ år). Visa som tabell Ladda ner

Digitala spel

En mer komplicerad aktivitet är spel på internet. Hur påverkas datoranvändningen hos dem som använder sin smartmobil flera gånger om dagen bland dem som spelar åtminstone någon gång i veckan? Här sker en tydligare uppdelning. 36 procent använder både mobilen och datorn för sitt spelande men 27 procent använder bara mobilen och 37 procent använder bara datorn. Det hela kompliceras av att mobilspel och datorspel inte är direkt jämförbara. Här är det snarare innehållet, typen av spel, som är avgörande, inte typen av utrustning.

Permalänk

Diagram 4.7. Andel av de som använder sin smartmobil flera gånger om dagen som läser webbnyheter med olika utrustning. Visa som tabell Ladda ner

Webbnyheter

En av de vanligaste sakerna som de som använder internet gör är att kolla de senaste nyheterna. Beräknat utifrån alla internetanvändare är det vanligast att använda datorn för att se på webbnyheter. Det är inte så konstigt eftersom alla har en dator, men inte lika många har en smartmobil eller en surfplatta.

Fokuserar vi istället på dem som använder sin smartmobil flera gånger om dagen kan vi se att de också använder sin dator för att kolla på nyheter minst lika mycket som de använder sin smartmobil. Värt att notera är att användningen av datorn inte minskar (diagram 4.7).

Inte heller hos dem som använder surfplattan dagligen minskar datoranvändandet. De använder surfplattan lika mycket som mobilen och datorn för att se senaste nytt på internet (diagram 4.8). Överhuvud taget är surfplatteanvändarna mer frekventa än andra att uppdatera sig om de senaste nyheterna och de använder då alla möjligheter de har, surfplatta, mobil och dator.

Diagram 4.8. Andel av de som använder surfplattan dagligen som läser webbnyheter med olika utrustning. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 4.9. Andel av internetanvändarna som använder olika utrustning för att läsa en dagstidning på internet (12+ år). Visa som tabell Ladda ner

Läsa dagstidning på webben

Många läser dagstidningar på internet, åtminstone någon gång då och då. Av alla internetanvändare är det 55 procent som använder datorn för att läsa tidningen, 31 procent använder mobilen och 16 procent surfplattan.

Alla som använder internet har inte en mobil eller surfplatta så ovanstående jämförelse är inte riktigt rättvisande. Förändras bilden om vi väljer att endast studera dem som använder både dator och mobil? I slutet av detta kapitel finns en jämförelse mellan mobil och surfplatta.

Fortfarande dominerar datorn dagstidningsläsandet på internet och vi behöver fokusera på dem som använder sin smarta mobil flera gånger om dagen för att hitta dem som använder datorn och mobilen lika mycket i sitt läsande av dagstidningar på webben. Och riktar vi på samma sätt in oss på dem som använder surfplattan flera gånger om dagen hittar vi en grupp som använder surfplattan, datorn och mobilen ungefär lika mycket för sin dagstidningsläsning på nätet. Det sker dock inte på bekostnad av datoranvändningen.

Diagram 4.10. Andel av de med både dator och smartmobiler som läser dagstidning på internet via olika utrustning (12+ år) Visa som tabell Ladda ner

Diagram 4.11. Andel av de som använder sin smartmobil flera gånger om dagen, som använder olika utrustning för att läsa en dagstidning på internet (12+ år). Visa som tabell Ladda ner

Diagram 4.12. Andel av de som använder sin surfplatta flera gånger om dagen, som använder olika utrustning för att läsa en dagstidning på internet (12+ år). Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 4.13. Andel av de med både dator och smartmobil som läser kvällstidning på webben via olika utrustning (12+ år) Visa som tabell Ladda ner

Läsa kvällstidning på webben

Idag är det fler som läser kvällstidningar digitalt än i pappersversion (se kapitel 7) och många mobilanvändare håller sig uppdaterade via webbnyheter. Detta avspeglar sig också hos dem som använder mobilen flera gånger om dagen. 21 procent använder huvudsakligen mobilen för att läsa kvällstidningar på internet medan 13 procent huvudsakligen använder datorn. De flesta, som när det gäller e-post eller dagstidningar, använder både dator och mobil.

Permalänk

Diagram 4.14. Andel av de med både dator och smartmobil som ser på webb-tv via olika utrustning (12+ år) Visa som tabell Ladda ner

Se på tv via internet

Tv, särskilt strömmande television, har varit svårt att se på mobilen om inte uppkopplingen har varit mycket bra. Det märks också bland internetanvändarna där 61 procent någon gång sett på webb-tv via datorn, 19 procent via mobilen och 15 procent via surfplattan.

Bland dem som använder både mobil och dator är det 51 procent som huvudsakligen använder datorn när de ser på webb-tv, 4 procent använder huvudsakligen mobilen och 13 procent använder båda (diagram 4.14).

De som använder mobilen flera gånger om dagen skiljer sig inte nämnvärt från övriga mobilanvändare när det gäller tv-tittandet, med den skillnaden att de ser något mer på webb-tv än övriga.

Permalänk

Diagram 4.15. Andel av de som dagligen använder en surfplatta respektive andel av de som flera gånger om dagen använder en smartmobil, som dagligen gör olika saker via sin surfplatta resp mobil. Visa som tabell Ladda ner

Vad passar bäst för mobilen och för surfplattan?

Är det några särskilda aktiviteter som passar bättre att göra på mobilen och några som passar bäst på surfplattan? Mobilen kan man ha med sig överallt i fickan medan surfplattan har en betydligt större skärm. Här gör vi en jämförelse mellan dem som dagligen använder surfplattan och de som flera gånger dagligen använder mobilen. Det är några aktiviteter som sticker ut och som dominerar det dagliga användandet av de smarta mobilerna (diagram 4.15). Det är att kolla sin e-post och besöka sina sociala nätverk. Också när det gäller att lyssna till musik, kolla tidtabeller och adresser är skillnaderna stora till förmån för mobilen.

I det dagliga användandet är skillnaderna små mellan att kolla de senaste nyheterna, skriva e-post och läsa tidningar. Det är till och med något vanligare att läsa dagstidningen på surfplattan än i mobilen. Även om de flesta övriga aktiviteter återfinns bland dem som dagligen använder surfplattan är den genomgående tendensen att de smarta mobilerna används mer än surfplattorna. Detta återspeglar förhållandet att det är de yngre som dominerar mobilanvändandet och att många har sin egen mobil medan surfplattan i många hushåll delas mellan familjemedlemmarna.

Permalänk