Svenskarna och internet 2013

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Om årets rapport

”Svenskarna och internet” är Sveriges viktigaste individunder­sökning om internetanvändning. Rapporten ges ut årligen av .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur), en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige.

Rap­porten är baserad på .SE:s egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informa­tions-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Totalt intervjuas 3 000 personer från 12 år och uppåt.

Telefonintervjuerna är omfattande och innehåller frågor om de intervjuade personernas bakgrundsdata, tillgång till teknik, användning av traditionella medier och framförallt användning avinternet i olika former. Till föräldrar med hemmavarande barn mellan 2–11 år, ställs frågor om barnens användning av internet. Till ungdomar mellan 12 och 15 år ställs också frågor till deras föräldrar.

Författare

Svenskarna och internet 2013 är skriven av Olle Findahl.

Tidigare rapporter

Du kan hitta tidigare års Svenskarna och internet på .SE:s portal internetstatistik.se. Här samlar vi också rapporter om internet och dess användning från flera andra organisationer

Webbversionen

2013 har vi för första gången tagit fram en webbversion av rapporten. Mer om hur det gick till kan du läsa här.

Pdf

Läs Svenskarna och internet 2013 som pdf

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Förord