Svenskarna och internet 2013

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Förord

Internet har idag, arton år efter det stora genombrottet 1995, en självklar plats i de flesta svenskars vardagsliv bredvid dags- tidningen, tidskrifterna, radion, böckerna och televisionen. Användningen har stabi- liserats och passats in i de dagliga rutinerna.

Under de senaste åren har mobilt internet gjort sitt intåg. Internet har flyttats ut från den stationära datorn till smarta mobiler och surfplattor. Efter den första spridningsfasen och den efterföljande bredbandsfasen är vi nu inne i den mobila fasen. Hur förändrar det internets tillgänglighet och människors användningsmönster? När nya tekniker sprider sig uppstår också nya digitala klyftor. Hur ser de ut? Är de möjliga att överbrygga?

Smarta mobiler och surfplattor gör inter- net tillgängligt överallt. Innebär det att de därmed också kommer att konkurrera ut den traditionella datorn?

Innehållet i traditionella medier som tidningar, radio och tv finns nu lätt att ta del av på internet när som helst och över- allt. Betyder det att de traditionella for- merna är på väg att konkurreras ut av de digitala formerna på internet?

Många frågor finns fortfarande att be- svara decennier efter att internet började sprida sig och nya frågor uppstår hela tiden.

Olle Findahl

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Inledning