Svenskarna och internet 2013

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Inledning

Svenskarna och internet 2013

Version 1.0 2013 Olle Findahl

Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige vars licensvillkor återfinns på http://creativecommons.org/, för närvarande på sidan http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/legalcode.

Illustrationerna skyddas enligt lag om upphovsrätt och till- handahålls med licensen Creative Commons Erkännande- IckeKommersiell-Inga Bearbetningar 2.5 Sverige vars li- censvillkor återfinns på http://creativecommons.org/, för närvarande på sidan http://creativecommons.org/licenses/ by-nc-nd/2.5/se/legalcode.

Vid bearbetning av verket ska .SE:s logotyper och .SE:s gra- fiska element avlägsnas från den bearbetade versionen. De skyddas enligt lag och omfattas inte av Creative Commons- licensen enligt ovan.

.SE klimatkompenserar för sina koldioxidutsläpp och stöd- jer klimatinitiativet ZeroMission. Se www.zeromission.se för mer information om ZeroMission.

Författare: Olle Findahl
Formgivning: Perniclas Bedow Omslagsfoto: ©iStockphoto.com Första upplagan, första tryckningen. Tryck: DanagårdsLiTHO, Ödeshög, 2013. ISBN: 978-91-87437-02-1

.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) ansvarar för internets svenska toppdomän. .SE är en oberoende allmän- nyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Metod